يبدأ من
95,000.00Fcfa
شهري
70,000.00 رسوم إعداد
Quad Processor Xeon® E3-1230V3
4 Cores @ 2.5 GHz / 3.0 GHz Turbo
32 GB RAM (DDR3)
2x2TB HDD MLC, RAID 1 (Primary)
1GB Connection
1 IPv4 Address IPs
OS Linux ou Windows
Paris, France Server location
يبدأ من
133,000.00Fcfa
شهري
108,000.00 رسوم إعداد
Six Processor Intel® Xeon® E5-1650 3.2Ghz
6 Cores @ 3.2 GHz / 3.8 GHz Turbo
64 GB RAM (DDR3)
2x3TB HDD MLC, RAID 1 (Primary)
1GB Connection
1 IPv4 Address IPs
OS Linux ou Windows
Paris, France Server location
يبدأ من
185,000.00Fcfa
شهري
160,000.00 رسوم إعداد
Six Processor [Dual]Intel® Xeon® E5-2640 2.5Ghz
6 Cores @ 2.5 GHz / 3.0 GHz Turbo
128 GB RAM (DDR3)
3x3TB HDD MLC, RAID 1 (Primary)
1GB Connection
1 IPv4 Address IPs
OS Linux ou Windows
Paris, France Server location